Misja

„INSPIRUJĄ NAS DZIECIĘCE MARZENIA. NASZĄ MISJĄ JEST ICH SPEŁNIENIE”

Naszym celem jest wspomaganie rozwoju i wczesna edukacja każdego małego człowieka. Chcąc przygotować dzieci do ułatwionego „startu” w życie szkolne, a także dać im solidne podstawy umożliwiające osiągnięcie sukcesów w dalszej edukacji szkolnej, pragniemy stworzyć jak najlepsze warunki sprzyjające odkryciu w dziecku jego naturalnych predyspozycji do zdobywania wiedzy i nowych umiejętności, rozwojowi dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i pielęgnowaniu jego wrodzonych talentów.

Programy dydaktyczne dostosowujemy do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka oraz odpowiednio obranych grup wiekowych.

W atmosferze ciepła, życzliwości i zrozumienia wspomagamy naszych małych ludzi w samodzielnym odkrywaniu i poznawaniu świata. Poprzez gry i zabawy uznawane przez nas za najlepszą formę przekazywania wiedzy oraz odpowiedni program stymulujemy naturalny rozwój dziecka.

Zapewniamy także, iż pobyt w przedszkolu jest niezastąpioną formą wszechstronnego rozwoju umysłowego i fizycznego dziecka, kształtowania wyobraźni, społecznej i emocjonalnej dojrzałości dziecięcej, uczenia, poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości, koleżeństwa i stałego kontaktu z rówieśnikami, a także zasad higieny, co łącznie stanowi nieoceniony dar zapewniający udany start w życie naszym pociechom.