Zapisy

     Rekrutacja do przedszkoli publicznych w Gminie Milanówek na rok szkolny 2017/2018 będzie prowadzona przy wsparciu elektronicznego systemu rekrutacji, który będzie udostępniony w stosownych terminach za pośrednictwem strony internetowej: https://przedszkola-milanowek.nabory.pl

                                                           HARMONOGRAM REKRUTACJI 2017/2018

Data Etap rekrutacji/czynność rodzica
   
od do  

16 marca 2017
od godz. 08:00

12 czerwca 2017
Udostępnienie za pośrednictwem elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji informacji na temat oferty edukacyjnej przedszkoli na rok szkolny 2017/2018.

16 marca 2017
od godz. 8:00

27 marca 2017 
do godz. 15:00
Złożenie przez rodziców obecnych przedszkolaków deklaracji dotyczących kontynuowania edukacji w danej placówce wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018.
Postępowanie rekrutacyjne
 

3 kwietnia 2017
od godz. 10:00


24 kwietnia 2017
do godz. 12:00
Rejestracja w systemie elektronicznym wniosków o przyjęcie.
3 kwietnia 2017
godzina 10:00

24 kwietnia 2017
do godziny 15:00
Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.

24 kwietnia 2017

4 maja 2017
 
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i weryfikacja dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5 maja 2017
godz. 12.00
Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych. Możliwość  sprawdzenia w systemie, gdzie dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia. 
 

5 maja 2017
godz. 12.00

 

15 maja 2017
godz. 15.00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka 
w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.
16 maja 2017
godz. 14.00
Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych.
  Procedura odwoławcza
 Od 16 maja 2017
godz. 14.00
  W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może  wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem  o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające
5 czerwca 2017

 

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.
 6 czerwca 2017 12 czerwca 2017
do godziny 12:00
Rejestracja w systemie wniosków
o przyjęcie na wolne miejsca.

6 czerwca 2017

12 czerwca 2017
do godziny 16:00
Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów. 

12 czerwca 2017

19 czerwca 2017
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i weryfikacja dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
19 czerwca 2017
 godzina 15:00
Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym.
19 czerwca 2017 23 czerwca 2017
do godziny 12:00
Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka 
w przedszkolu.
23 czerwca 2017
 godzina 15:00
Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym.
Od 26 czerwca 2017
od godziny 10:00
  Procedura odwoławcza.