Zapisy

 

Szanowni Państwo,

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkola  na rok szkolny 2020/2021 będzie prowadzona przy wsparciu elektronicznego systemu rekrutacji na stronie:

 https://przedszkola-milanowek.nabory.pl

POTWIERDZENIE WOLI 

wniosek_o_przyjecie_dziecka 2020-21

 


 

Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające do przedszkola „Kasperek” na rok 2020/2021 będzie prowadzone w oparciu o następujący harmonogram:

Data Etap rekrutacji/czynność rodzica
od do

od 14 lutego 2020
godzina 08:00
Udostępnienie za pośrednictwem elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji informacji na temat oferty edukacyjnej przedszkoli na rok szkolny 2020/2021.

17 lutego 2020
godzina 8:00

27 lutego 2020   
do godziny 15:00
Złożenie przez rodziców obecnych przedszkolaków deklaracji dotyczących kontynuowania edukacji w danej placówce wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021.
Postępowanie rekrutacyjne
 

28lutego2020
godzina 10:00


20 marca 2020
do godziny 12:00
Rejestracja w systemie elektronicznym wniosków
o przyjęcie.
2 marca 2020
godzina 10:00

20 marca 2020
do godziny 15:00
Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.

20 marca 2020

2 kwietnia 2020
 
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do przedszkola i weryfikacja dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3 kwietnia 2020
godz. 12.00
Publikacja list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych. Możliwość  sprawdzenia w systemie, gdzie dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia.
 

3 kwietnia 2020
godz. 12.00

 

13 kwietnia 2020
godz. 15.00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka  w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.
14 kwietnia 2020
godz. 14.00
Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
  Procedura odwoławcza
 

 od 14 kwietnia 2020
godz. 14.00

 

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może  wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem  o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające
8 maja 2020

 

Publikacja w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.
 11 maja 2020 18 maja 2020
do godziny 12:00
Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie na wolne miejsca.

11 maja 2020

18 maja 2020
do godziny 16:00
Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów. 

18 maja 2020

25 maja 2020
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i weryfikacja dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
26 maja 2020
 godzina 15:00
Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym.
26 maja 2020 28 maja 2020
do godziny 12:00
Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka 
w przedszkolu.
1 czerwca 2020
 godzina 15:00
Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym.
od 4 czerwca 2020
od godziny 10:00
Procedura odwoławcza.

 Zarządzenie rekrutacja przedszkola 20-21