Program zajęć

Założenia i cele:

„ODKRYCIA DZIECKA SĄ JAK KAMIENIE: NAJTRWALSZE, NAJPEWNIEJSZE, NAJŚWIETNIEJSZE ZE WSZYSTKICH ZDOBYCZY”

Działając zgodnie z ową zasadą uważamy, iż najważniejsze jest, aby przedszkolak był:
Bezpieczny,
Zdrowy,
wrażliwy i kochający,
myślący i twórczy,
przedsiębiorczy,
tolerancyjny,
otwarty i pewny siebie,

preferujący prawdę i dobro.
W tym celu personel przedszkola „KASPEREK”:
stwarza warunki do ujawnienia się możliwości rozwojowych każdego dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem,
rozpoznaje i zaspokaja jego potrzeby oraz możliwości psychofizyczne,
stymuluje rozwój dziecka poprzez codzienne dostarczanie ciekawych form i metod pracy.
Celem naszego przedszkola jest wychowanie ludzi przedsiębiorczych, śmiałych, dobrze radzących sobie w życiu, mających dobry kontakt z otoczeniem i z samym sobą, ludzi czujących się dobrze we współczesnym świecie.

Nauka przez zabawę:
Zabawa w odkrywanie dźwięków, liter i cyfr towarzyszy dzieciom przez cały czas, to pozwoli im w przyszłości bezbłędnie pisać i czytać.
Współpraca z logopedą i psychologiem pozwala nauczycielom dostosować realizowany program wychowania przedszkolnego do indywidualnych możliwości dziecka. Dlatego, każde dziecko idzie swoją ścieżką, w odpowiednim dla siebie tempie. Dajemy dzieciom solidne podstawy, aby mogły osiągnąć sukces w szkole, aby z przyjemnością czytały i pisały, aby były gotowe do odkrywania świata i nabywania nowych umiejętności.

Europejskie Przedszkole „Kasperek” proponuje:
realizację nowej Podstawy programowej,
opiekę psychologiczno-pedagogiczną,
język angielski.

Przedszkole na życzenie rodziców organizuje:
zajęcia rytmiczno-muzyczne,
zajęcia sportowo-korekcyjne,
zajęcia teatralne,
zajęcia plastyczne – w tym, ceramika i malowanie na szkle,
zajęcia logo-rytmiczne,
zajęcia relaksacyjne,
gimnastykę ogólnorozwojową,
zajęcia eksperymentalne,
wycieczki do interesujących miejsc,
spotkania z ciekawymi ludźmi,
teatrzyki, koncerty, pokazy,
judo,
tańce,
balet,
piłka nożna,
zajęcia z integracji sensorycznej,
zajęcia logopedyczne.