Oferta dla dzieci z orzeczeniami

Oferta dla dzieci z orzeczeniami

W naszej placówce realizujemy ideę integracji. Przyjmujemy dzieci o różnym stopniu niepełnosprawności (poruszające się samodzielnie), posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które gwarantuje dziecku szeroki zakres zajęć dodatkowych.

Przedszkolny Zespół Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej (skład: pedagog terapeuta, oligofrenopedagogik, surdopedagogik, psycholog, logopeda, fizjoterapeuta i nauczyciel prowadzący grupę) na podstawie orzeczenia przygotowuje dla każdego dziecka indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny obejmujący:

zajęcia z pedagogiem specjalnym,

zajęcia z terapii pedagogicznej,

zajęcia z logopedą,

zajęcia z psychologiem,

zajęcia z terapii integracji sensorycznej,

gimnastyka korekcyjna,

dogoterapia,

reedukacja,

trening umiejętności społecznych,

wczesne wspomaganie.

W naszym przedszkolu posiadamy dobrze wyposażoną Salę Integracji Sensorycznej (huśtawki, trapezy, hamaki, platformy, pajączki, bungee, drabinki, piłki, wałki i inne sprzęty sensoryczne). Dla naszych przedszkolaków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zapewniamy profesjonalną, indywidualną terapię, prowadzoną przez certyfikowanego terapeutę SI.

W naszej placówce dzieci pełnosprawne i niepełnosprawne poprzez wspólne zabawy, zajęcia, imprezy i wycieczki uczą się w sposób naturalny oraz spontaniczny wzajemnej tolerancji, wyrozumiałości, szacunku, troski i odpowiedzialności. Dzięki temu nasi wychowankowie nabywają umiejętności społeczne, pełniej i wszechstronniej rozwijają swoją osobowość.